Värmepumpar i Stockholm ger låg energikostnad

Försäljningen av värmepumpar har ökat efter millennieskiftet. Om du vill sänka dina värmekostnader kan du kontakta en leverantör av värmepumpar i Stockholm.

Det finns flera skäl till att marknaden för värmepumpar har ökat. Ett skäl är självklart att den tekniska utvecklingen har fått flera genombrott. Värmepumparna har anpassats till det nordiska klimatet och deras prestanda har blivit successivt bättre. Men inte minst har kostnaden för fossila bränslen och direktverkande el rakat i höjden.

Genom att installera en värmepump får du inte bara ett klimatvänligt sätt att värma ditt hus utan din plånbok kommer att må mycket bättre. I många fall kan du spara uppvärmningskostnaden med upp till sjuttiofem procent.

Värmepumpar är klimatsmarta

Din fru och du har tänkt lämna bostadsrätten i centrala Stockholm och köpa en havsnära villa i skärgården. Villan har ni hittat, men den kräver en del renoveringsarbeten. I huset finns vattenburen värme med en oljepanna i källaren. Er framtid har ni tänkt att bygga på klimatvänliga energislag. Tomten är tillräckligt stor för att lägga ut slingor för jordvärme. Energin i slingorna kommer att tas ut av en värmepump.

Du kontaktar en firma som installerar värmepumpar i Stockholm. Ett första steg är att utreda de tekniska förutsättningarna. Tillsammans med leverantören gör du sedan en investeringskalkyl. Eftersom golvet i vardagsrummet ändå måste läggas om tänker du lägga in golvvärme. Installationen fixar en rörmokare och en golvläggare. Leverantören ser till att värmepumpen kan tas i drift och en shunt fördelar värme till såväl befintliga radiatorer som till slingorna i värmegolvet.

24 Jun 2023