Undvik fuktskador med dränering i Stockholm

Fuktskador i hus är ett gissel och kan leda till att det successivt blir värre. Låt ett företag som sysslar med dränering i Stockholm undersöka din husgrund.

Äldre hus med källare får nästan alltid förr eller senare problem med fukt i väggar och husgrund. Inte sällan beror det på att den ursprungliga dräneringen inte gjorts på korrekt sätt eller varit bristfällig. Men även om dräneringen gjorts fackmannamässigt håller den inte för evigt.

Om du börjar känna av dålig lukt i din källare, är det dags att koppla in ett företag som kan inspektera huset och därefter vidta åtgärder. En undersökning kan göras med sofistikerad teknik, exempelvis med hjälp av en värmekamera. Problemet kan då lokaliseras till väggar och grund.

Dränering i Stockholm – inspektion och åtgärd

Den villa som du äger byggdes i mitten av 1900-talet. Du har inrett källaren med ett gästrum, men källarlukten blir allt mer påtaglig. För att undersöka om det finns fuktinträngning, kontaktar du en firma som kan utföra effektiv dränering i Stockholm. Innan firman skrider till verket med att gräva runt huset görs en noggrann undersökning, som utförs utan kostnad.

När grävmaskinen gjort sitt får du förklaring till varför du fått fukt i källaren. Schaktet runt huset har nämligen fyllts igen med bråten som tegelstenar och brädor från byggarbetet. Sådant har gnagt mot källarväggen och bildat sprickor. Nu kommer väggen att kläs på utsidan med en dräneringsmatta med inbyggda kanaler som gör att vattnet rinner ner till nya dräneringsrör som läggs under husgrunden.

13 Aug 2023