Ta hjälp av en fastighetsförvaltning i Stockholm

En samarbetspartner som kan hjälpa till med flera saker när det kommer till fastigheter är praktisk. En sådan kan vara en fastighetsförvaltning i Stockholm.

Vid senaste mötet i bostadsrättsföreningen var alla överens om att en förändring behövde ske. Det hade under många år anlitats småföretagare. Många hade varit bra och andra mindre bra, men oavsett så hade samarbetet varat länge. Antingen så avslutade föreningen det eller så hade företagen lagts ner och det hade blivit ett naturligt avslut.

Nu bestämdes att bostadsrättsföreningen skulle söka efter en större aktör som man kunde känna stabilitet med. Utan att behöva oroa sig om vare sig det ena eller det andra. Ordföranden hade fått uppgiften att kolla upp ett lämpligt företag. Han var pensionär och att göra liknande uppdrag för föreningen var något han tyckte mycket om.

Fastighetsförvaltning i Stockholm en intressant aktör

Ingen blev förvånad över det arbete han hade gjort för att få in offerter från flera företag. Under ett extrainkallat möte gick de igenom dem tillsammans och kom fram till att en fastighetsförvaltning i Stockholm var av stort intresse. Dels på grund av deras erfarenheter men även då de hade flera tjänster som var intressanta för dem.

En representant bjöds in för att styrelsen skulle få mer information, samt så att en plan för samarbete skulle göras. Det behövdes inte bara en fastighetsskötare som kunde ta hand om den dagliga skötseln. De hjälpte även till med bygglov och tillbyggnationer. Något som var intressant inför framtida projekt för att förnya och förbättra. Mer om fastighetsförvaltning hittar ni här: www.fastighetsförvaltningstockholm.se

25 May 2022