Stängsel är till för skydda

Ett stängsel kring en trädgård skyddar dels från oönskade besökare men är också ett skydd för barn och husdjur som vill kunna röra sig fritt i området.

Det finns många anledningar till att inhägna ett område eller en trädgård. För utomstående är det viktigt att veta var gränserna går. När det gäller rådjur, harar, lösa katter och hundar är stängsel det enda sättet att hålla distans. De läser inga skyltar och går där det ser trevligast ut.

För dem som vistas i trädgården blir staket också en trygghet. Barn och husdjur kan röra sig fritt i området eftersom de ser var hemmets gränser slutar. För dem är det också en trygghet att det inte kan komma djur inspringande på tomten. Ibland ger gränser frihet.

Ett stängsel skapar trygghet men kan också vara en prydnad

Det är viktigt att välja ett staket som skapar trygghet men det är också viktigt att det är vackert. När du väljer stängsel är det därför viktigt att det harmonierar med trädgården och med huset. Ett stängsel kan vara enkelt och luftigt om det står i ett villaområde. Det behöver bara markera gräns.

Bor du ute på landet kan det behövas starkare stängsel. Vill du inhägna hästar, grisar eller kor kan det vara en fördel med ett elstängsel. Stängslet ger ifrån sig en lätt stöt vid beröring men om djuren en gång fått en stöt håller de sig borta. När du kontaktar ett företag som tillverkar stängsel får du råd om vilken form av inhägnad som passar dina behov.

5 May 2023