Passersystem i Stockholm för säkerhet och trygghet

Ett genomtänkt passersystem för en bostadsrättsförening eller ett företag skapar trygghet. Kontakta ett företag som installerar passersystem i Stockholm.

Förr i tiden tog man sig in i ett trapphus, åkte upp i en hiss och ringde på en lägenhetsdörr. Det kan man nästan aldrig göra nuförtiden. Åtminstone inte i större tätorter, där risken är alltför stor att objudna besökare är ute i olovliga äventyr. Istället måste vi finna oss i att ringa på en porttelefon för att därefter i bästa fall bli insläppta.

Ett modernt passersystem tjänar i första hand till att ge trygghet och säkerhet till boende i fastigheter av olika slag. Inga personer med kriminella avsikter ska släppas in. I företag finns delvis andra motiv till att installera passersystem. En företagare vill inte bli av med sina företagshemligheter till främmande personer som smyger sig in i en fabrik eller en forskningsavdelning.

I äldre tider kunde vi läsa skyltar på dörrar och större portar med lydelsen “Obehöriga äger ej tillträde till lokalen”. Sådana skyltar har numera förpassats till museer. Dagens teknik ger bara fri passage till dem som har elektroniska nyckelbrickor eller liknande.

Passersystem i Stockholm utan nycklar

Den som någon gång tappat en traditionell nyckelknippa vet vilka problem som uppstår. Bara att försöka tänka igenom var och när knippan kan ha tappats kan bli till ett trauma. Och kan nycklarna helt enkelt ha blivit stulna? Till slut kan det bli nödvändigt att byta ut låskolvar och nycklar till betydande kostnader.

Med ett elektroniskt passersystem byts nycklar ut mot passerbricka eller låstagg. De är enkla att spärra om de tappas bort. En stor fördel är att passersystem, kodlås och porttelefon kan integreras i samma system. Och självfallet är systemet styrt via internet.

I ett företag är det inte givet att all personal ska ha fritt tillträde till alla rum eller lokaler. Då krävs ett passersystem med tillträdeskontroll. Ibland det vara intressant att i efterhand veta vem eller vilka som har befunnit sig i en specifik lokal. Uppföljningen kan göras genom en händelselogg. Och i vissa sammanhang kan det vara möjligt att kombinera ett passersystem med kameraövervakning.

29 Aug 2023