Målsägandebiträde för dig som utsatts för ett brott

Du som har blivit utsatt för ett brott kallas målsägande. Om brottet medför att den som är misstänkt kan få fängelse, har du rätt till ett målsägandebiträde.

Att bli utsatt för ett brott, särskilt våldsbrott som till exempel sexuella övergrepp, misshandel eller frihetsberövande, är en djupt traumatiserande händelse för den det drabbar. Ofta kan du behöva få sjukhusvård för dina eventuella fysiska skador och du kan även behöva psykologhjälp för att hantera de psykologiska följderna av händelsen.

Samtidigt som du ska läka från händelsen och försöka hitta tillbaka till ett normalt liv, behöver du genomgå en rättsprocess där du har en viktig roll som målsägande. Du har då rätt att ansöka om målsägandebiträde. Det är domstolen som beslutar om ett målsägandebiträde ska bistå dig, men du har rätt att själv bestämma vem du vill ha.

Du har rätt till stöd av ett målsägandebiträde

Att som brottsoffer ha ett målsägandebiträde är en trygghet och en garanti för din rättssäkerhet. Målsägandebiträdet tar tillvara dina intressen och ser till att dina rättigheter tillvaratas och att du får det stöd du behöver. Målsägandebiträdet kan även hjälpa dig med skadeståndskrav om det skulle vara aktuellt.

Det är viktigt att du känner förtroende för ditt målsägandebiträde och om du inte gör det kan du byta när som helst under rättegångsprocessen. Om du inte anser att domen i målet ger dig upprättelse kan målsägandebiträdet hjälpa dig att överklaga och sedan finnas med i den fortsatta processen i den högre instansen.

30 Jul 2022