Läge att sälja bostad i Solna?

Är det läge att sälja bostad i Solna? Frågan är relevant sett till att priserna i Stockholm nått lite av en platå. Efter flera år av skenande priser så har man nu sett en stabilisering. Priserna ligger kvar på en jämn - men fortsatt hög nivå. Idag kan man inte förvänta sig samma extrema vinster som man gjorde förr. Men, det finns ingen regel utan undantag. Rätt bostad i Solna kan fortfarande säljas till ett högt slutpris.

Det kräver mer av dig som säljare att nå de riktigt höga priserna idag än vad fallet var för några år sedan. Det följer en logik av mättnad; Stockholm har inte längre samma extrema kris vad gäller bostäder idag. Inflyttningen - den höga - har parerats av ett nybyggande. Det finns fortfarande en viss skevhet och ett underskott på bostäder, men det är långt ifrån samma panik som för exempelvis tio år sedan.

Funderar du på att sälja bostad i Solna kan detta vara bra att ha i åtanke. Hur ser det ut om fem år, hur ser det ut om tio år? Troligt är att Stockholm hunnit återhämta sig ännu lite mer och att man har byggt ännu fler bostäder. Det kan då innebära att vinsten i så fall blir lägre för dig.

Sett ur det perspektivet så kan det alltså vara en sund idé att sälja din bostad i Solna nu. Det går fortfarande att göra fina vinster och du kan - beroende på när du köpte och för hur mycket - fortfarande gå plus på din bostadsaffär.

Hur kan du öka vinsten?

Det finns vissa saker att ha i beaktning idag vid en försäljning. Det första är att du inte sitter med trumf på hand. Det är inte längre säljarens marknad i Stockholm - istället så är det köparen som dikterar villkoren. Fritt översatt så innebär det att du måste vara beredd på att lägga ner mer tid och mer jobb på att sälja din bostad i Solna än vad fallet var tidigare. man kan inte längre lägga ut en bostad och förvänta sig en budgivning - man måste anstränga sig för att en sådan ska äga rum. Detta innebär också att valet av partner ska göras mer noggrant - en partner i form av rätt mäklare.

Mäklarens roll och arbete blir viktigare nu. Kontakter, fantasi, erfarenhet och rådgivning är viktiga saker att söka efter hos en mäklare idag och detta då allt detta kan ge dig en smidigare väg fram till det slutpris du önskar dig. En erfaren mäklare har ett större kontaktnät och kan - som en följd av ett längre yrkesliv - också bedöma vad som verkligen säljer en bostad.

Det kan innebära att du får rådet att renovera och ta en initial kostnad på att exempelvis anlita en snickare för att fräscha till köket - en kostnad som blir förvandlad till en rejäl investering så fort bostaden läggs ut. Var den läggs ut och var den syns är också viktigt. Likaså när den läggs ut.

Rätt mäklare kan sälja din bostad i Solna med vinst

Målet är att alltid att få ett objekt att sticka ut och skilja sig från mängden. En mäklare som kan marknaden kan därför råda dig att avvakta och istället lägga ut din bostad då färre personer aktivt söker efter en ny bostad. Det kan löna sig. De flesta lägger ut sina bostäder precis efter sommaren och precis i början av ett nytt år - detta då de flesta köpare påbörjar sökandet efter en bostad vid dessa månader. Där blir det konkurrens och där krävs det mer för att sticka ut.

Det finns emellertid alltid köpare och lägger du ut din bostad innan jul och innan sommaren så finns det färre sådana - men det finns ändå stora, och goda, möjligheter att du attraherar de som finns. En sådan taktik kan göra att din bostad i Solna blir mest attraktiv - och bäst i klassen - av de objekt som finns ute till försäljning. Kort sagt. En mäklare är idag mer viktig än tidigare. Vem som helst kunde nå höga priser då, idag ser saker och ting annorlunda ut. Betala hellre lite mer för rätt mäklare i Solna!

19 May 2020