Fastighetsskötsel ökar trivseln i Stockholm

Det är när en hyresfastighet eller BRF inte sköts regelbundet som den börjar tappa i värde. Därför lönar det sig att anlita ett ansvarsfullt företag som utför fastighetsskötsel i Stockholm.

När en fastighet inte tas om hand regelbundet, och närområdet blir skräpigt eller eftersatt, försvinner både trivsel och trygghet. De boende tappar sitt engagemang och slitaget ökar. Därför är det viktigt med regelbunden skötsel. Företag som arbetar med fastighetsskötsel har därmed en tekniker som ansvarar för varje objekt så att man kan följa upp det som händer ordentligt.

Det räcker inte med att administrera fastighetsskötsel från ett kontor. Man behöver vara ute på plats för att se vad som behöver göras. Därför finns det en speciell tekniker med huvudansvar för varje objekt som är ute och ser över att allt fungerar som det ska.

Ansvarsfull fastighetsskötsel kräver kunnig personal och god förvaltning

Felanmälningar åtgärdas och den löpande skötseln utförs av kunniga hantverkare. Skötsel innebär vård av rabatter, grönområden och lekytor, men också snöröjning. Det är helhetsintrycket av ett bostadsområde som bidrar till trivsel och trygghet.

För att underlätta för ägare av en fastighet eller styrelsen i en BRF, erbjuder företag som arbetar med fastighetsskötsel också förvaltning. Man arbetar proaktivt och ger förslag på förebyggande åtgärder som kan öka värdet på fastigheten. Framsynt planering gör att man undviker dyra akutinsatser som exempelvis vattenläckor eller strömavbrott.

En god förvaltning bidrar till säkerheten och välbefinnandet för de boende och ger en stabil ekonomi. På lång sikt höjs också värdet på fastigheten och gör den attraktiv.

6 Mar 2022