Få ett tryggt bostadsområde med ny lekplatsutrustning

Alla barn ska ha en trygg plats att leka på. En lekplats med gammal och sliten lekplatsutrustning kan vara direkt farligt. Dessutom bidrar det till att hela området känns nedgånget.

Att byta ut gammal lekplatsutrustning som inte längre håller måttet vad gäller säkerhet, underhåll eller underhållning för barnen, är av yttersta vikt för den stadsdel, kommun eller bostadsområde som vill skapa en trygg och levande boendemiljö. En lekplats ska vara säker och rolig, och locka dit lekande barn under dagens alla timmar. Barn och deras föräldrar skapar liv och rörelse, och lekplatser där barn i alla åldrar tycker om att leka gör att lekplatsen används som allmän mötespunkt ända in på kvällningen. Om kommunen lyckas skapa lekplatser där familjer med äldre barn väljer att umgås med varandra blir hela området tryggare. Vuxnas närvaro är A och O för en säkrare gatumiljö, och vuxna går ofta dit barnen går. Till lekplatsen.

Uppdaterad lekplatsutrustning lockar växande barn

Men för att locka ut barn och deras vuxna krävs att lekplatsens lekplatsutrustning håller måttet. Det är viktigt att den känns ny, fräsch och spännande för att barn ska fortsätta gå dit även när de blivit lite äldre. Ingen nioåring vill leka på samma gamla grejer som de lekte på när de var fem. För kommuner som vill satsa är det värt att byta ut lekplatsutrustning med täta intervaller. På så sätt hjälper lekplatserna till att locka ut trygga vuxna och skrattande barn i stadsmiljön, vilket skapar en stämning som inbjuder till rätt typ av bus.

12 Dec 2021