En husbesiktning både för köpare och säljare

Ska ni köpa eller sälja hus? Oavsett vilket så är en besiktning av huset att föredra. Det gynnar båda parter och kan påvisa eventuella fel och brister med huset innan en stundande försäljning.

Att genomföra en husbesiktning innebär stora fördelar både för den som säljer såväl som den som ska köpa. Genom att göra en sådan besiktning så förhindrar man att eventuella tvister ska uppstå efter avslutad affär om det skulle upptäckas fel eller skador med huset ifråga. Det kan handla om allt från större till mindre fel. Om en köpare inte beställer en husbesiktning så kan denne heller inte komma efteråt och påpeka att det fanns fel med fastigheten. Som köpare är det alltid viktigt att försäkra sig om att allting står rätt till, därför är det väldigt viktigt att genomföra en sådan besiktning.

Hur går det till?

En certifierad besiktningsman kommer och genomför själva besiktningen av huset åt er, Marcus Holmström Byggteknik är ett exempel på en sådan. Personen ifråga samlar in alla dokument om huset samt frågar husägaren flera frågor om huset som kan vara relevanta, som till exempel om skador eller renoveringar. Sedan kontrolleras husets tak, vindsutrymmen och grogrund för att se till så det inte förekommer någon fukt eller mögel. Det är bland det vanligaste som hittas vid en husbesiktning. Efter en avslutad genomgång av huset så sammanställs all information i ett så kallat besiktningsprotokoll. På så vis vet husägaren eller köparen vad som är bra samt vad som kan behöva åtgärdas innan det uppstår skador.

5 Dec 2020