Brandisolering - skapa ett säkert hem

Hur skulle din villa klara en brand? Sanningen är att många fastigheter och villor i Sverige är dåligt rustade för detta. En brand kan dels uppstå - vilket kan vara som en följd av ren och skär otur, men även som en följd av att exempelvis elen passerat sitt bäst-före-datum - och få snabb spridning.

Det senare innebär att chansen att rädda huset och fastigheten minimeras - och att detta även innebär att personer som bor i denna utsätts för en större risk. Brandisolering blir, baserat på detta, en jätteviktig fråga. Rätt brandisolering på en villa eller en fastighet kommer att innebära att byggnaden klarar av höga temperaturer och att branden kan isoleras snarare än att spridas - vilket ger viktiga minuter både för att rädda liv och för att kunna rädda egendom samt delar av den byggnad som börjat brinna.

Kontakta rätt företag för brandisolering

Hur sprids egentligen en brand? I många fall så handlar det om att material tar eld och att denna sedan kan spridas från ett rum till ett annat. Men, det handlar också om ett förlopp där exempelvis branden kan spridas via ventilation och via exempelvis avlopp.

Det är därför också viktigt att man som exempelvis villaägare ser till att dessa områden isoleras för bränder. Många äldre hus saknar all typ av brandisolering och bor du i en villa som har några år på nacken så bör du kontakta ett företag för A) en kontroll över statusen på din brandisolering och B) för att installera sådan om det saknas eller om den du har är bristfällig.

Kombinera brandisolering med ett modernt elsystem

Det kostar inte många kronor och det handlar dessutom om en tjänst som inkluderas i Rot-avdraget - det ger dig som privatperson en möjlighet att dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet som företaget lägger ner. I slutändan så handlar det - oavsett kostnad - om en rejäl investering. Korrekt brandisolering räddar liv och det går inte att värdera.

Ett annat tips är att förebygga risken för bränder. Vi nämnde ovan elen som en bov i dramat. Hur gammalt är erat elsystem? Kontakta en elektriker för att undersöka detta. I många fall så handlar det om system som är väldigt gamla och som inte alls möter de behov och den användning vi idag har. Med ett modernt elsystem och rätt brandisolering så skapas säkra hem.

14 Jun 2023