OVK-besiktning och olika typer av ventilation

OVK utläses obligatorisk ventilationskontroll. Intervallet bestäms både av typen av fastighet, vilket ändamål lokalerna används till och vilken typ av ventilation som används.

Varför finns företeelsen OVK-besiktning? Jo, meningen är att man genom regelbundna kontroller ska kunna upptäcka om en ventilation inte gör sitt jobb. En dåligt fungerande ventilation påverkar hälsan hos dem som vistas i en fastighet. Den påverkar också kostnaden för uppvärmning negativt.

Med regelbundet genomförd OVK-besiktning blir man som fastighetsägare uppmärksammad på problem och kan åtgärda saken. Det är vanligt att ventilationssystemet helt enkelt behöver rengöras. Fett och partiklar sätter delvis igen ventilationen och behöver tas bort. Det kan också uppstå fel i funktion. Trasiga delar behöver bytas och naturligtvis behöver hela systemet bytas efter ett antal år. OVK-besiktningen visar när det är dags.

Typ av byggnad och typ av ventilation

Det är skillnad på olika byggnader och typ av ventilation. En- och tvåfamiljshus är undantagna från kravet på OVK medan olika intervall gäller för andra verksamheter. En lokal som används till vård och omsorg eller som förskola ska besiktigas vart tredje år. Andra lokaler där människor vistas, som arbetsplatser och flerbostadshus, besiktigas vart sjätte år.

När det gäller kategorin vård/omsorg påverkar inte typen av ventilationssystem intervallet alls, utan det är alltid tre år som gäller. Kategori två med FT- eller FTX besiktigas vart tredje år medan samma typ av lokaler med S, F eller FX besiktigas med 6-årsintervall. Slutligen besiktigas privatbostäder endast vid installation. Dock är det en varm rekommendation att även där göra en återkommande översyn.

23 Feb 2021