Därför är valet av hundfoder viktigt ur ett etiskt perspektiv

Allt hundfoder är inte producerat på samma sätt. I butiker med ett stort utbud av hundfoder är det dock lätt att välja rätt. Viktigt ur en etisk synvinkel.

Det är inte alldeles lätt att välja vilket foder man ska ge till sin hund. Det finns en del etiska dilemman kopplade till produktion och försäljning av hundfoder. Det finns dock goda möjligheter att göra bra val på den svenska marknaden för hundfoder, särskilt hos etablerade aktörer som större varuhus.

De frågetecken som finns runt produktion av hundfoder är ofta kopplade till produktionen av fodret. Vissa producenter av hundfoder använder animaliska biprodukter i tillverkningen, till exempel fjädrar, klor och ben från slaktade djur. Andra hundfoderproducenter genomför tester på djur för att säkerställa sina produkters säkerhet. Många hundägare upplever detta som oetiskt, och väljer aktivt bort sådana alternativ.

Etiskt producerat hundfoder till lågt pris är ett bra val

I butiker som erbjuder ett stort utbud av hundfoder är det enkelt att hitta etiskt lämpliga produkter av hög kvalitet. Ofta till relativt låga priser, vilket kan lösa de ekonomiska dilemman som också kan vara kopplade till inköp av hundfoder. Större svenska varuhus är generellt mycket trovärdiga försäljare av hundfoder, och följer svenska regelverk.

Djurägare bör självklart sätta sig in i etiska dilemman kopplade till husdjurens mat. Ett sätt kan vara att läsa på om foderproduktion innan nästa matinköp. Etiskt producerat foder är ofta även ett bra val ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. En win-win för såväl hund som husse.

8 Aug 2023